Camí de les Ràfoles, s/n . 08830 Sant Boi de LLobregat . Barcelona+34 93 640 16 08bures@buressa.com
Productes

Sòls Estructurals

Els sòls estructurals són la solució a la necessitat de disposar de sòls airejats en zones urbanes que permetin un bon desenvolupament de l’arbrat i també mantenir la funció de suport per estructures fixes como marquesines, paviments de aceres, cartells, …

La qualitat agronòmica del sòl urbà: poc fèrtil, molt compactat i freqüentment ocupat per instal·lacions i paviments, no permet una bona proliferació de les arrels i un sa desenvolupament dels arbres a les ciutats. El sòl estructural és una barreja de graves de granulometria grossa (que estructura i aireja el medi) i partícules petites que garanteixen l’aportació d’aigua, nutrients i que admet ser compactat per mitjans mecànics mantenint les seves qualitats com a substrat.

Els sòls estructurals de Burés són productes amb les següents característiques:

– elevada macro-porositat que influeix en les relacions aire/aigua del medi de cultiu.
– major oxigenació de les arrels degut a una elevada aireació, fet que afavoreix la proliferació d’arrels més profundes evitant arrelaments compactats i en espais no apropiats per el bon desenvolupament dels arbres.
– alta velocitat d’infiltració de l’aigua.
– elevada estabilitat estructural.
– resistents a la compactació del sòl sense afectació del medi de desenvolupament radicular.

Menu