Camí de les Ràfoles, s/n . 08830 Sant Boi de LLobregat . Barcelona+34 93 640 16 08bures@buressa.com
Productes

Torba Rossa

Descripció

Les torberes o sòls torbossos consisteixen en l’acumulació de matèria orgànica d’origen vegetal en descomposició, degut a què es formen en condicions de biodegradació: humitats altes, baixes temperatures, medis anaeròbis i semi-anaeròbis. Segons el tipus de vegetació dels sols de torbera, les condicions climàtiques i el grau de descomposició, la qualitat de la torba pot variar.

La Torba Rossa de Burés és una torba de Sphagnum procedent de torberes altes del nort d’Europa, d’estructura molt regular, color grogenc-claro, amb una alta capacitat d’aireació, elevada porositat, bona retenció d’aigua, baixa densitat i pH àcid. És ideal per la seva aplicació com a substrat de cultiu, un cop corregit el pH a la neutralitat i realitzada una aportació de nutrients.

Presentació
Sac 25l, Sac 135l, Sac 250l
Menu