Camí de les Ràfoles, s/n . 08830 Sant Boi de LLobregat . Barcelona+34 93 640 16 08bures@buressa.com
Productes

Torba Rossa

Descripció

La Torba Rossa de Burés és un substrat 100% de torba de Sphagnum procedent de torberes altes del nort d’Europa, d’estructura molt regular, color grogenc-clar, amb una alta capacitat d’aireació, elevada porositat, bona retenció d’aigua, baixa densitat i pH àcid (3,5 – 4,5).

És un producte adequat per a la seva aplicació com a substrat de cultiu, un cop corregit el pH a la neutralitat i realitzada una aportació de nutrients. La Torba Rossa és un producte natural sense fertilitzants ni additius incorporats.

El substrat Torba Rossa és ideal per a plantes joves en producció hortícola i ornamental i també per a plantes sensibles a la salinitat.

  • Producte de molt baixa densitat.
  • Contingut en sals pràcticament nul.
  • Torba d’elevada estabilitat degut a la naturalesa de les espècies constituents (molses Sphagnum de fulla ampla, molt estable).

Les torberes o sòls torbosos consisteixen en l’acumulació de matèria orgànica d’origen vegetal en descomposició, degut a què es formen en condicions de biodegradació: humitats altes, baixes temperatures, medis anaeròbis i semi-anaeròbis. Segons el tipus de vegetació dels sòls de torbera, les condicions climàtiques i el grau de descomposició, la qualitat de la torba pot variar.

Presentació
Sac 25l, Sac 135l, Sac 250l
Menu